Celkový vzhled

Samozřejmě, že si musíte ohradit pozemek. Nejlépe je hned, jak začínáte stavbu, protože v téhle zemi se dnes krade v mnohem větší míře, než za komunistů. A nejde jen o kvantitativní narůst krádeží a loupeží, ale také o „kvalitativní“ nárůst. Způsobené škody jsou dnes mnohem větší. Není tedy možné hrát si na hrdinu. A nejde jenom o majetek. Jde taky dnes o bezpečnost nás samých, ale zejména o bezpečnost našich nejbližších a nejmilejších – dětí, manželky, tchýně a našeho rozmazleného afghánského chrta. Jistě nechcete, aby se jim něco stalo.

Bezpečnost především

Pokud chcete opravdu bezpečnost, je třeba zvolit takové řešení, které je opravdu pevné, ale současně trvanlivé a udržuje si kvalitu dlouhodobě. Prkno, které vám po pár letech shnije, má stejný význam, jako zeď, která se za pár let rozpadá. Ani pletivo není věčné. Téměř věčné jsou ale kované ploty.

/ by

Post Author: